https://yensaoyenna.com/ cung cấp các hình thức thanh toán: tiền mặt khi nhận hàng (COD) , thoanh toán trực tiếp tại cửa hàng!

- Trừ một số trường hợp có ghi chú riêng, thông thường quý khách có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán trên khi tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn dành cho quý khách trong quá trình thanh toán,  khuyến cáo khách hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc thánh toán trực tiếp khi nhận hàng!